Az Óbudai-sziget jövőképe

Eredmény
A Fővárosi Önkormányzat – a III. Kerületi Önkormányzattal és a Budapest Fejlesztési Központtal együttműködve - a parkhasználók véleményét figyelembe véve készíti elő az Óbudai-sziget közparki fejlesztését, a park természeti értékeinek védelmét. Az alábbi kérdőív kitöltésével Ön is részese lehet ennek a folyamatnak. Köszönjük, hogy időt szán az Óbudai-szigetre!

1. Milyen gyakran jár az Óbudai-szigetre?

2. Leggyakrabban hogyan érkezik a területre?

3. Általában milyen célból érkezik a parkba?

Többet is megjelölhet!

4. Jellemzően kivel érkezik a parkba?

Többet is megjelölhet!

5. Vannak-e kedvenc helyei a parkban? Mit szeret bennük leginkább?

Válaszát térképen tudja megadni az alábbi módon:
 • Nagyítson bele a térképbe, és kattintson a megfelelő pontjára!
 • A felbukkanó ablakban pipálja ki a megfelelő jelölőnégyzetet, és ha gondolja, egészítse ki saját szavaival is véleményét!
 • Véglegesítse véleményét a felbukkanó "tovább" feliratra kattintva!
 • Ha újabb helyet szeretne felvinni, kattintson újra a térképre, és ismételje meg az előző lépéseket!

6. Vannak-e fejlesztésre szoruló területek? Mik a problémák?

Válaszát térképen tudja megadni az alábbi módon:
 • Nagyítson bele a térképbe, és kattintson a megfelelő pontjára!
 • A felbukkanó ablakban pipálja ki a megfelelő jelölőnégyzetet, és ha gondolja, egészítse ki saját szavaival is véleményét!
 • Véglegesítse véleményét a felbukkanó "tovább" feliratra kattintva!
 • Ha újabb helyet szeretne felvinni, kattintson újra a térképre, és ismételje meg az előző lépéseket!

7. Milyennek találja az Óbudai-szigetet a következő szempontok alapján?

Adja meg válaszát a csúszka tologatásával (1 - nagyon rossz; 5 - nagyon jó)
3 - közepes
3 - közepes
3 - közepes
3 - közepes
3 - közepes
3 - közepes
3 - közepes
3 - közepes
3 - közepes
3 - közepes
3 - közepes
3 - közepes

8. Mennyire fontos a következő funkciók jelenléte a szigeten?

Adja meg válaszát a csúszka tologatásával (1 - egyáltalán nem fontos; 5 - nagyon fontos)
3 - közömbös számomra
3 - közömbös számomra
3 - közömbös számomra
3 - közömbös számomra
3 - közömbös számomra

9. Mennyire elégedett jelenleg a következő funkciókkal az Óbudai-szigeten?

Adja meg válaszát a csúszka tologatásával (1 - egyáltalán nem vagyok elégedett; 5 - nagyon elégedett vagyok)


3 - közömbös számomra
3 - közömbös számomra
3 - közömbös számomra
3 - közömbös számomra
3 - közömbös számomra

10. Mit gondol az Óbudai-sziget parkjának felújításáról?

Melyik mondattal tud a leginkább egyetérteni?

11. Mennyire tartja fontosnak az alábbiakat?

Adja meg válaszát a csúszka tologatásával (1 - nem javaslom fejleszteni; 5 - nagyon fontos lenne fejleszteni)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

12. Mennyire támogatná az alábbi új funkciók létrehozását?

Adja meg válaszát a csúszka tologatásával (1 - nagyon ellenzem; 5 - nagyon támogatom)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

13. Van helyszínjavaslata is az egyes funkciókra? Kérjük, helyezze el!

Válaszát térképen tudja megadni az alábbi módon:
 • Nagyítson bele a térképbe, és kattintson a megfelelő pontjára!
 • A felbukkanó ablakban pipálja ki a megfelelő jelölőnégyzetet, és ha gondolja, egészítse ki saját szavaival is véleményét!
 • Véglegesítse javaslatát a felbukkanó "tovább" feliratra kattintva!
 • Ha újabb helyet szeretne felvinni, kattintson újra a térképre, és ismételje meg az előző lépéseket!

14. Milyen infrastrukturális elemeket hiányol/kevesell leginkább?

Többet is megjelölhet!
SZIGET FESZTIVÁL

A Sziget Fesztivál 5-7 napon át tartó, mára Európa egyik legnagyobb könnyűzenei és kulturális rendezvénye, mely 1993 óta minden évben megrendezésre kerül a közpark területén (2020-ban a rendezvény elmaradt a COVID vírus következtében). A folyamatosan teltházas esemény Budapest egyik leghíresebb nemzetközi rendezvénye, amely világhírű fellépőivel és színvonalas szolgáltatásaival érvről-évre egyre több külföldi látogatót is a területre vonz, ezzel együtt pedig jelentős nemzetgazdasági előnyökkel bír.

A nagyrendezvények idején a sziget használata teljesen megváltozik. A rendezvény időszakához nemcsak a rendezvény aktív ideje tartozik, hanem az azt megelőző építési és az azt követő bontási tevékenység időszaka is. A rendezvény időszakában a sziget területére csak belépőjeggyel vagy külön engedéllyel lehet bejutni, a park lakossági rekreációs használata ilyenkor megszűnik. A Sziget Fesztivált követően a park helyreállítási időszaka több mint egy hónapot vesz igénybe.

A fesztivál látogatóinak száma évről évre nő (2018-ban és 2019-ben túllépte az 500 ezer főt is), amellyel összefüggésben egyre intenzívebb a terület terheltsége és degradációja. A fesztivál „idenőtt” a szigetre, évről évre egyre nagyobb területet igényelve.


15. Egyetért azzal, hogy a természetvédelmi érdekeket és a Sziget Fesztivál érdekeit szükséges összehangolni?

16. Ha szeretné, indokolhatja is az előző kérdésre adott válaszát!

17. Mennyire tartja zavarónak az alábbiakat?

1 - egyáltalán nem zavar; 3 – nagyon zavar
2 - kis mértékben zavar
2 - kis mértékben zavar
2 - kis mértékben zavar
2 - kis mértékben zavar
2 - kis mértékben zavar
2 - kis mértékben zavar
2 - kis mértékben zavar
2 - kis mértékben zavar
2 - kis mértékben zavar

18. Van egyéb, amit zavarónak talál a fentieken kívül?

KÖZLEKEDÉSI FEJLESZTÉS

A sziget az Árpád-híd és az Újpesti vasúti híd között húzódik, azonban szerves kapcsolata egyik nagyhíddal sincs. A szigetet jelenleg két kishíd köti össze a III. kerületi parttal: délen (korlátozott használattal, portaszolgálattal) a H-híd, északabbra a K-híd egy forgalmi sávval és gyalogos járdákkal.

Ezáltal a sziget, illetve a közcélú zöldfelületek megközelíthetősége és átjárhatósága korlátozott. Habár az Óbudai-sziget parkja a fővárosi zöldfelületi rendszer fontos eleme, északi és déli irányú kapcsolatai hiányoznak, sem a Margitszigettel, sem a Római-parttal nincs szerves kapcsolata. A városi zöldút- és kerékpárút-hálózat emiatt az Óbudai-szigetet nem érinti.

Az északi és déli irányú kapcsolatok megteremtésével, új gyalogos és kerékpáros hidak megépülésével az Óbudai-sziget a fővárosi zöldút- és kerékpárút-hálózat szerves része lehet, emellett pedig a sziget megközelíthetősége és átjárhatósága is javulna.

A megközelíthetőséget javítaná a meglévő hidak mellett a sziget déli területén tervezett új gyalogos- és kerékpároshíd is, melynek megvalósulása az óbudai Duna-parti területeket érintő Waterfront City beruházás keretében tervezett.

19. Mennyire támogatja Ön, hogy a Waterfront City beruházása kapcsán új gyalogos- és kerékpáros híd létesüljön a sziget déli területén, amely a kaszásdűlői lakosok számára is elérhető lenne?

Adja meg válaszát a csúszka tologatásával (1 - nagyon ellenzem; 5 - nagyon támogatom)
3

20. Mennyire fontos az Ön számára, hogy az Óbudai-sziget megközelíthetőségének javítása érdekében a H-híd a közforgalom számára megnyitott legyen, a déli és az északi szigetrészek közötti átjárhatóság biztosítva legyen?

Adja meg válaszát a csúszka tologatásával (1 – nagyon ellenzem; 5 – nagyon támogatom, ez az egyik legfontosabb)
3 - mindegy nekem

21. Mennyire fontos az Ön számára, hogy az Óbudai-sziget új gyalogos és kerékpáros hidak megépítésével átjárható legyen, ezzel pedig a budapesti zöldút- és kerékpárút-hálózathoz csatlakozzon, annak része legyen?

Adja meg válaszát a csúszka tologatásával (1 – nagyon ellenzem; 5 – nagyon támogatom, ez az egyik legfontosabb)

3 - mindegy nekem
A PARK ZÖLDFELÜLETEINEK ÖKOLOGIKUS SZEMLÉLETŰ FEJLESZTÉSE

Az Óbudai-szigeten létesült Budapest első biodiverz tanösvénye, melynek célja az ökologikus szemlélet, valamint a biológiai sokféleség (biodiverzitás) megőrzéséhez, védelméhez szükséges technológiák bemutatása. Ennek keretében a park területén többféle összetételű évelőágyás került kialakításra. Emellett - a park északi területén 2020-ban kezdődött projekt keretén belül - vadvirágos rétek létrehozásához kísérleti ágyások kerültek kialakításra, melyek eredményes fenntartása hozzájárulhat akár további fővárosi zöldfelületek fejlesztéséhez is.

Az ún. biodiverz zöldfelületek magas ökológiai értékkel bírnak, melyet a növény- és állatvilág fajainak sokfélesége, változatossága jellemez. Az egyes, ökológiai szempontok szerint kialakított területek egész évben változatos megjelenésűek, az eltérő karakterű zöldfelületekkel pedig az egész park megjelenése, növényvilága is változatosabbá tehető. Ezen felül az évelőágyások, alternatív gyepek, vadvirágos rétek nemcsak ellenállóbbak az intenzíven fenntartott gyepfelületeknél vagy az egy- és kétnyári növényfajokból álló dísznövény kiültetéseknél, de hosszútávon alacsonyabb fenntartási igényűek, telepítési és üzemeltetési költségeik is kedvezőbbek.

A biodiverz tanösvény évelőágyásairól, illetve azok kedvező hatásairól részletesebben a FŐKERT Zrt. honlapján tájékozódhat.

22. Mennyire tartja fontosnak Ön, hogy az Óbudai-sziget parkjában új, változatos zöldfelületek (virágos gyepek, évelőkiültetések) kerüljenek kialakításra?

Adja meg válaszát a csúszka tologatásával (1 – nagyon ellenzem; 5 – nagyon támogatom, ez az egyik legfontosabb)3 - mindegy nekem

23. A növényállomány, illetve zöldfelületek fejlesztését illetően kérjük, jelölje meg az Ön számára legszimpatikusabb válaszopciót!

24. Van további véleménye a zöldfelületek kapcsán?

AZ ÁLLAMI TERÜLETEK FEJLESZTÉSE

Az Óbudai-sziget délnyugati, állami tulajdonú területe a mai napig őrzi az 1800-as években működő hajógyár értékes történeti épületállományát, egységes karakterét. A sziget délkeleti nyúlványán egykor sportterület és közpark volt kialakítva. A 2000-es évek elején végzett régészeti feltárások értékes, különböző korokból származó leleteket azonosítottak. A régészeti tevékenység terepi aktivitása később megszűnt, így a természet lassan visszahódította a jelenleg használaton kívüli területet.

Az egykori hajógyári területre az elmúlt évtizedekben számos fejlesztési elképzelés volt, a legtöbb azonban tervi szinten maradt (néhány projekt az előkészítő munkálatok során hiúsult meg). Napjainkban a déli szigetcsúcson és az öbölben motoros kishajó kikötő működik; az ipartörténeti épületek hasznosításával iroda, raktározás, szolgáltatás, vegyes területhasználat a jellemző.

25. A déli, állami tulajdonú területeket illetően milyen fejlesztéseket támogatna?

Többet is megjelölhet!

A KITÖLTŐRE VONATKOZÓ KÉRDÉSEK

Ezzel elért kérdőívünk végére, már csak a BEKÜLDÉS gombra kell kattintania. Köszönjük, hogy időt szánt a kitöltésre! Az összesített eredményeket máris megtekintheti oldalunkon, a részletes elemzést pedig a készülő stratégiai tervből ismerheti majd meg.