A Népliget jövőképe

Eredmény
A Fővárosi Önkormányzat - a X. Kerületi Önkormányzattal együttműködve - a parkhasználók véleményét figyelembe véve szeretné előkészíteni a Népliget közparki fejlesztését, a park természeti értékeinek védelmét. Az alábbi kérdőív kitöltésével Ön is részese lehet ennek a folyamatnak. Köszönjük, hogy időt szán a Népligetre!

A NÉPLIGET HASZNÁLATA ÉS MEGÍTÉLÉSE

ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÉRDÉSEK

KONKRÉT FEJLESZTÉSI KÉRDÉSEK

Kaputérségek fejlesztése

A park különböző megérkezési pontjain, az alábbi ábrával jelölt helyszíneken ún. kaputérségek kialakítása van tervbe véve, ahol különböző, a parkhasználattal összefüggő szolgáltatások lennének igénybe vehetők.

Faállomány megújítása
Az elmúlt évtizedekben, a park alacsony fenntartásából adódóan jelentős mértékben degradálódott a park eredendően nagyon értékes, változatos faállománya. Az idős faegyedek jelentős része megsérült az elmúlt évek nagyobb viharaiban, az állomány öregedését a különböző betegségek is gyorsítják, a korhadó faegyedek balesetveszélyt okoznak. Az átfogó megújítás hiányában, az alacsony fenntartás következményeként az agresszíven terjedő, idegen fafajták spontán térnyerése figyelhető meg, ami a lombkoronaszint záródását eredményezi a park jelentős területrészein, ezáltal az egykori angolpark tisztásai elmosódnak, a tágas szabadtérségek fokozatosan eltűnnek. A több mint 10 ezer egyedből álló faállomány egyharmadát invazív (agresszívan terjedő gyomfajok), telepítésre nem javasolt fajták alkotják. Fentiek alapján az állomány átfogó rekonstrukciója egyre sürgetőbb feladat.

ÖNRE VONATKOZÓ KÉRDÉSEK

Kérjük, hogy néhány Önre vonatkozó kérdés megválaszolásával segítse a kérdőív statisztikai feldolgozását.
Köszönjük a kitöltést, válaszait az alábbi gombra kattintva küldheti el.
A kitöltések összesítését a későbbiekben is bármikor megtekintheti oldalunkon, a részletes eredményeket pedig a készülő stratégiai tervből ismerheti majd meg. Mikor elkészül, természetesen ezt is megtalálhatja a HÍREK között.